group_12_copy.png
cover1.jpg
studio-shot-positive-african-american-woman-points-finger-copy-space-excited-by-good-information-smiles-pleasantly-wears-yellow-jacket-stands-ripped-paper-hole.jpg
fill_1.png
fill_7.png
fill_6.png
fill_4.png

Jaarverslag

2020

Onze Cijfers

Algemene cijfers van ONVZ

Service Center

Algemene cijfers van ons Service Center

Hoe waarderen onze verzekerden ons?

ONVZ klaarmaken voor de toekomst

In 2020 heeft ONVZ hard gewerkt om zichzelf opnieuw uit te vinden, zodat we klaar zijn voor de toekomst. Al ben je natuurlijk nooit echt klaar: we blijven onszelf elke dag verbeteren. Wat hebben we dan precies gedaan? Een paar voorbeelden:

Voorbeelden van innovatieve zorg 

ONVZ is groot voorstander van preventie. We willen dus graag voorkomen dat je ziek wordt. Ook vinden we het belangrijk dat als onze verzekerden zorg nodig hebben, die zo laagdrempelig mogelijk is. Daarom investeert ONVZ onder meer in deze innovatieve zorg.

bitmap_copy.jpg

De meeste verzekerden van ONVZ zijn gelukkig heel tevreden. Dat blijkt uit de KlantenMonitor Zorgverzekeringen 2020 van MarketResponse. 

De net promoter score (NPS) is de mate waarin verzekerden hun verzekeraar aanbevelen. De NPS van ONVZ kwam in 2020 uit op +26. Een prima score: het gemiddelde voor alle zorgverzekeraars is +17. Dat blijkt uit de KlantenMonitor Zorgverzekeringen, die elk jaar onder alle zorgverzekeraars wordt uitgevoerd.

market.png
8,8 score 2e plaats

ONVZ heeft relatief veel tevreden en zeer tevreden verzekerden: verzekerden die ons zouden aanbevelen bij anderen. 36 procent van onze verzekerden geeft ONVZ een 9 of een 10. Nog eens 53 procent geeft een 7 of een 8. Slechts 11 procent geeft ONVZ een 6 of lager. 

Hoe tevreden zijn de verzekerden van ONVZ?

Voor zorgkeuze kreeg ONVZ een 8,8 (goed voor een tweede plaats).

Zorgkeuze

graph.png

Waar gaat de premie naartoe? 

Ziekenhuiszorg

004-hospital.png

52,6%

Geneesmiddelen

004-hospital.png (copy)

10,5%

Geestelijke
gezondheidszorg

004-hospital.png (copy1)

6,7%

Organisatiekosten

004-hospital.png (copy2)

3,1%

Verpleging en verzorging

004-hospital.png (copy2)

6,0%

Huisartsenzorg

004-hospital.png (copy1)

7,7%

Overige zorg

004-hospital.png (copy)

13,4%

Test uw kennis van ONVZ!

Hoeveel van onze informatie is blijven hangen?
Test uw kennis van ONVZ aan de hand van deze korte quiz.

Wat is de NPS van ONVZ?

1

Hoeveel Facebookberichten heeft ons Service Center in 2020 gepost?

5

Wat is GEEN label
 van ONVZ?

4

2020-held-corona.png

Over dit verslag

Dit is de publieksversie van ons jaarverslag 2020. In dit verslag geven wij een algemeen overzicht van het reilen en zeilen van ONVZ in 2020. Wilt u meer lezen over onze organisatie in 2020? Download dan ons volledige jaarverslag (pdf).

New image

Publieksversie ONVZ

Corona

Een heftig jaar voor de zorg en ons allemaal

2020-held-corona.png

ZorgConsulenten in 2020

  Veel mensen waren toch wel bang 

Ook voor onze verzekerden had corona natuurlijk enorme impact. De ZorgConsulenten van ONVZ begonnen daarom een coronahulplijn. Hier konden mensen terecht die vragen hadden over corona, of die gewoon graag met iemand wilden praten, legt ZorgConsulent André Rozemuller uit.

De zorg heeft het afgelopen jaar enorme inzet en flexibiliteit laten zien. Dat waarderen wij als ONVZ enorm. Met de meeste zorgverleners werken we al jaren samen. We doen er alles aan om hen in deze periode extra te helpen. Zo hebben we meegewerkt aan extra financiële steun voor ziekenhuizen die door corona veel zorg niet meer konden bieden.

quote2
quote1

Voor mensen die simpelweg een eenvoudige maar goede zorgverzekering willen, lanceerde ONVZ eind 2020 het label Jaaah. 

jaaah.png

de zorgverzekering zonder gedoe

Hoeveel verzekerden had
 ONVZ gemiddeld in 2020?

2

Hoeveel Whatsappberichten hebben we naar verzekerden gestuurd?

6

Hoe heette onze najaarscampagne?

3

3.png (copy) 2.png (copy) 1.png (copy)
facebookberichten twitterberichten whatsappberichten

Duurzaamheid is voor ONVZ ook een belangrijk thema. Als organisatie proberen we dan ook zo duurzaam mogelijk te zijn. Zo stimuleren wij onze collega’s – buiten coronatijd – met het ov te reizen en is de elektriciteit die we verbruiken voor honderd procent groene stroom uit Nederlandse zon en wind. We wekken daarnaast voor een deel onze eigen elektriciteit op door zonnecellen op ons kantoorpand. En ons wagenpark bestaat voor 28 procent uit hybride of volledig elektrische auto’s.

Bij ONVZ is Vereniging ONVZ de eigenaar van de zorgactiviteiten. Alles wat wij doen, doen wij dus in het belang van onze verzekerden. Verder worden onze verzekerden vertegenwoordigd door de Ledenraad van Vereniging ONVZ.
Deze geeft gevraagd en ongevraagd advies. 


ONVZ
een vereniging
zonder winstoogmerk

cover1.jpg

Jaarverslag

2020

New image

Scroll naar beneden

Onze Cijfers 

Algemene cijfers van ONVZ

3.png (copy) 2.png (copy) 1.png (copy)

Servicecenter

Algemene cijfers van ONVZ

whatsappberichten twitterberichten facebookberichten

Over dit verslag

Dit is de publieksversie van ons jaarverslag 2020. In dit verslag geven wij een algemeen overzicht van het reilen en zeilen van ONVZ in 2020. Wilt u meer lezen over onze organisatie in 2020? Download dan ons volledige jaarverslag (pdf).

2020-held-corona.png
2020-held-corona.png

Ook voor onze verzekerden had corona natuurlijk enorme impact. De ZorgConsulenten van ONVZ begonnen daarom een coronahulplijn. Hier konden mensen terecht die vragen hadden over corona, of die gewoon graag met iemand wilden praten, legt ZorgConsulent André Rozemuller uit.

Corona

Zoals voor bijna iedereen was corona ook voor de ZorgConsulenten van ONVZ in 2020 een dominant thema. 

Een heftig jaar voor de zorg en ons allemaal

Omdat in de meeste ziekenhuizen in maart veel geplande zorg moest plaatsmaken voor coronapatiënten, viel een belangrijk deel van hun reguliere werk weg: het bemiddelen en adviseren van mensen die zorg nodig hebben, legt ZorgConsulent André Rozemuller uit.

ZorgConsulenten in 2020

  Veel mensen waren toch wel bang 

quote1 quote2

Hoe waarderen onze verzekerden ons?

graph.png

ONVZ heeft relatief veel tevreden en zeer tevreden verzekerden: verzekerden die ons zouden aanbevelen bij anderen. 36 procent van onze verzekerden geeft ONVZ een 9 of een 10. Nog eens 53 procent geeft een 7 of een 8. Slechts 11 procent geeft ONVZ een 6 of lager. 

Hoe tevreden zijn de verzekerden van ONVZ?

Zorgkeuze

Voor zorgkeuze kreeg ONVZ een 8,8 (goed voor een tweede plaats).

8,8 score 2e plaats

De meeste verzekerden van ONVZ zijn gelukkig heel tevreden. Dat blijkt uit de KlantenMonitor Zorg-verzekeringen 2020 van MarketResponse. 

De net promoter score (NPS) is de mate waarin verzekerden hun verzekeraar aanbevelen. De NPS van ONVZ kwam in 2020 uit op +26. Een prima score: het gemiddelde voor alle zorgverzekeraars is +17. Dat blijkt uit de KlantenMonitor Zorgverzekeringen, die elk jaar onder alle zorgverzekeraars wordt uitgevoerd.

market.png
bitmap_copy.jpg

ONVZ klaarmaken
voor de toekomst 

In 2020 heeft ONVZ hard gewerkt om zichzelf opnieuw uit te vinden, zodat we klaar zijn voor de toekomst. Al ben je natuurlijk nooit echt klaar: we blijven onszelf elke dag verbeteren. Wat hebben we dan precies gedaan? Een paar voorbeelden:

ONVZ als kwaliteitszorg-verzekeraar

group_7.png

We hebben een sterke naam als het gaat om ruime dekking en goede service. Hier zijn we nog duidelijker voor gaan staan. We bieden daarom de service, een app, producten en vrije keuze die je verwacht bij een zorgverzekeraar aan de bovenkant van de markt. De najaarscampagne in 2020 ‘Wees vrij’, was hier een uiting van. ‘Onze verzekerden beloonden ons met een NPS van +26.

Onze organisatie beter maken

group_7.png (copy)

We willen onze verzekerden nog beter, sneller en efficiënter bedienen. Ons doel: meer tevreden verzekerden én lagere kosten. In 2020 hebben we daarnaast uitstekende ervaring opgedaan met het thuiswerken.

Zelf zorg inkopen

group_7.png (copy1)

We hebben in 2020 voor het eerst helemaal zelf de zorginkoop gedaan. Eerst deden we dit samen met andere zorgverzekeraars. Zo kunnen we nog beter afspraken maken met zorgverleners die passen bij onze verzekerden.

Maximale vergoedingen

group_7.png (copy2)

We hebben maximale vergoedingen ingevoerd voor ggz-behandelaars en thuiszorgorganisaties die geen contract met ONVZ hebben. Dit was best een moeilijke beslissing, maar nodig om de zorgpremie voor onze verzekerden betaalbaar te houden.

group_12_copy.png

Voor mensen die simpelweg een eenvoudige maar goede zorgverzekering willen, lanceerde ONVZ eind 2020 het label Jaaah. 

jaaah.png

de zorgverzekering zonder gedoe

Voorbeelden van innovatieve zorg 

ONVZ is groot voorstander van preventie. We willen dus graag voorkomen dat je ziek wordt. Ook vinden we het belangrijk dat als onze verzekerden zorg nodig hebben, die zo laagdrempelig mogelijk is. Daarom investeert ONVZ onder meer in deze innovatieve zorg.

group_2_copy_6.jpg

Keer Diabetes2 Om

In 2020 heeft ONVZ meegedaan aan de pilot Keer Diabetes2 Om, een vernieuwend programma om mensen met diabetes gezonder te maken door leefstijlaanpassing. Met een leefstijlprogramma krijgen patiënten meer grip op hun eigen gezondheid.

group_2_copy_6.jpg (copy)

Preventie mondzorg kinderen 

Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt zeker ook voor het hebben van een gezond gebit. Nu bleek uit onderzoek dat een op de vijf kinderen de tandarts niet bezoekt. Veel ouders weten namelijk niet dat de meeste tandartsbehandelingen voor hun kinderen tot 18 jaar gratis zijn. We hebben daarom hierover een e-mail gestuurd naar zo’n 6.500 ouders van ruim 9.200 kinderen. Inmiddels is 42 procent van de aangeschreven ouders alsnog met hun kinderen naar de tandarts geweest. Een mooi resultaat! De groep die nog niet is gegaan, hebben we nog een keer een brief gestuurd.

group_2_copy_6.jpg (copy1)

Hartwacht

Met Cardiologie Centra Nederland heeft ONVZ een paar jaar terug een innovatiezorgcontract gesloten voor HartWacht. HartWacht is ontwikkeld voor patiënten met chronisch verhoogde bloeddruk, hartfalen en hartritmestoornissen. Bij HartWacht meet een patiënt gewoon thuis zelf zijn of haar bloeddruk, gewicht, hartslag en/of hartritme. Deze waarden worden dan via een app doorgegeven. Dat is prettig voor de patiënt, die niet steeds naar de zorgverlener hoeft. De medisch specialist kan zo bovendien sneller een interventie plegen wanneer de waarden anders zijn dan normaal.

studio-shot-positive-african-american-woman-points-finger-copy-space-excited-by-good-information-smiles-pleasantly-wears-yellow-jacket-stands-ripped-paper-hole.jpg

Ziekenhuiszorg

004-hospital.png

52,6%

Geneesmiddelen

004-hospital.png (copy)

10,5%

Geestelijke
gezondheidszorg

004-hospital.png (copy1)

6,7%

Organisatiekosten

004-hospital.png (copy2)

3,1%

Overige zorg

004-hospital.png (copy)

13,4%

Huisartsenzorg

004-hospital.png (copy1)

7,7%

Verpleging en verzorging

004-hospital.png (copy2)

6,0%

Waar gaat
de premie naartoe?


ONVZ
een vereniging
zonder winstoogmerk

Bij ONVZ is Vereniging ONVZ de eigenaar van de zorgactiviteiten. Alles wat wij doen, doen wij dus in het belang van onze verzekerden. Verder worden onze verzekerden vertegenwoordigd door de Ledenraad van Vereniging ONVZ. Deze geeft gevraagd en ongevraagd advies. 

Duurzaamheid is voor ONVZ ook een belangrijk thema. Als organisatie proberen we dan ook zo duurzaam mogelijk te zijn. Zo stimuleren wij onze collega’s – buiten coronatijd – met het ov te reizen en is de elektriciteit die we verbruiken voor honderd procent groene stroom uit Nederlandse zon en wind. We wekken daarnaast voor een deel onze eigen elektriciteit op door zonnecellen op ons kantoorpand. En ons wagenpark bestaat voor 28 procent uit hybride of volledig elektrische auto’s.